KALİTE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

CBKSoft Kalite Politikası (ISO 9001:2015)

Eğitimli ve deneyimli personelimizle, mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanarak, firmamızdan hizmet alan müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini kısa sürede karşılamak, memnuniyetlerini sağlamak.

Müşterilerimizin memnuniyetini sürekli kılmak ve hiçbir koşulda kaliteden ödün vermemek.

Stratejik Plan ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarını uygulanabilir kılarak güncel yasal mevzuat çerçevesinde hizmetlerimizi sürekli iyileştirmek, geliştirmek ve etkinliğini arttırmak.

Uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmet vermek için firmamızdaki tüm süreçlerde etkin yönetim sistemleri oluşturmak ve iyileştirmek.

Ürün ve servis kalitesinin sürekli iyileştirilmesi için tüm çalışanların katılımının, eğitiminin ve memnuniyetinin sağlanmasını ve işçi sağlığı için iş güvenliğinde uygun ortamın yaratılmasını esas almak.

Ortakların beklentilerinin sürekli karşılanmasını hedeflemek.

Çevre ve topluma olan sorumluluğun bilincinde hareket etmek.

CBKSoft Bilgi Güvenliği Politikası (ISO/IEC 27001:2013)

Ürün ve/veya hizmet verdiğimiz kişi ve/veya Kurumlara ait hiçbir bilgiyi 3. şahıslarla paylaşmayacağımızı,

Bu kişi ve/veya Kurumların bilgilerine yetkisiz olarak ulaşmaya çalışacak kötü niyetli kişilerin ataklarına karşı güncel güvenlik duvarlarını oluşturacağımızı,

Bilgi Güvenliğini riske edebilecek faaliyetleri belirli periyotlarda araştıracağımızı, değerlendireceğimizi, ölçeceğimizi ve raporlayacağımızı,

Sorumlu olduğumuz Kamu ve/veya özel kuruluşlara istenilen bilgileri doğru, eksiksiz ve zamanında ulaştıracağımızı,

Sorumlu olduğumuz Kamu ve/veya özel kuruluşlardan aldığımız yetkilerle toplayacağımız bilgilerin koşulsuz doğru olması için gayret göstereceğimizi,

Ürünlerimizin kullanımı yoluyla oluşturulan müşteri verileri üzerinde ve Firmamız kayıtlarında yer alan kişisel verilere yönelik KVKK kapsamında gizlilik uygulanacağını,

Firmamıza ait bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü sağlayacağımızı,

Virüs ve zararlı yazılımların kaynağı olmayacağımız gibi bu tür faaliyetleri engellemek için gerekli tedbirleri alacağımızı,

Bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartları karşılayacağımızı,

Bilgi güvenliği yönetim sistemimizi sürekli iyileştireceğimizi,

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Sistemi kapsamında bilgi güvenliği ile ilgili yasal olarak belirlenmiş ve belirlenecek tüm kurallara uyacağımızı;

Taahhüt ederiz,