VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

I.Başvuru Yöntemi Hakkında Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11 inci maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13 üncü maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5 inci maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu C.B.K.Soft Yazılım Donanım Elektronik Ve Bilgisayar Sistemleri Sanayi Tic. A.Ş.’ye (“CBKSoft” veya “Şirket”) iletebilirsiniz.

BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU YAPILACAK ADRES BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ
1. Yazılı Olarak Başvuru Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla Cyberplaza C Blok No:211 06800 Bilkent / Ankara Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
2. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile cbksoft@hs03.kep.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır
3. Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvur CBKSoft sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle cbk.info.groups@ironmountain.com E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
4. Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Mobil imza/e- imza içerecek biçimde CBKSoft sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle cbk.info.groups@ironmountain.com E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 ( otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.


Başvuru Formu'na ulaşmak için tıklayınız.