Türkiye’nin en çok tercih edilen Elektronik Belge, Form ve Süreç Yönetim Sistemi enVision’ın mobil uygulaması ile belgelerinizi hazırlayabilir, dilediğiniz yerden havale edebilir, e-imza ile paraflayabilir ya da imzalayabilirsiniz...

Büyük ölçekli kurum ve firmaların evrak yoğunluğu olan bölümlerinde, evrakın manuel olarak ve tek tek taranarak elektronik sisteme aktarılması yüksek maliyetlere, büyük bir zaman ve emek kaybına neden olmaktadır...

Ofis çalışanları gün içinde yüzlerce doküman, form ve e-postayı takip etmek durumunda kalıyor. Bu bilgi bombardımanı karşısında yönetici ve çalışanların işini kolaylaştırmak için size pratik bir çözüm sunuyoruz...

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerin korunması amaçlanıyor...

Yeni yürürlüğe giren Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) ile EBYS kullanımı ülke genelinde yaygınlaşacak...

Doçentlik Sözlü Sınav tutanağı internet üzerinden hazırlanıp ilgili kişiler üzerinden mail yolu ile imzalama üzerine tasarlanan bir süreçtir...

Üniversitelerimiz ile kurumlarımızın sürekli eğitim ve uygulama araştırma merkezlerinde öğrencilere vermiş olduğu sertifikalar enVision üzerinde hazırlanarak e-imzalı elektronik sertifika olarak öğrencilere verilmektedir...

Büyük ve orta ölçekli kurum ve firmalarda evrak akışının en yoğun olduğu bölümlerden biri de İnsan Kaynakları bölümüdür...